БААДУУТАЙ II:

баадуутай хүн (а. Хөөрүү, сагсуу хүн; б. Эрч хүчээ шавхан ажилладаг хүн).

Ижил үг:

БААДУУТАЙ I