айдгийгаа авдартаа хийх
санаж бодсон болон хийж байгаа зүйлээ дуусгах, ажил хэргээ амжилттай бүтээх, санаа зовох юмгүй болох

Тэнэг

Тэнэг гүн тэнэг

Зочин 2020-04-09 16:45:08