АВЖИЙ

Хүүхэмсэг төрхтэй: авжий охин (хүүхэмсэг төрхтэй охин).