АВЗААТАЙ

Авзаа зантай, омгорхог, хөөрүү, элдэв зан аальтай - Дэмид хариу дуугараагүй боловч тэднийг нэг л авзаатай харж дотроо “Замдаа бэрээдэж дэлгэрэнгүй..." гэж бодож суув. Д.Норов. Хөх сайрын чулуу.