АВЖИЙРХУУ

Авжийрхаг: авжийрхуу охин (хүүхэмсэг зантай болох).