АВДАРЛАХ

1. Юмыг авдар дотор агуулах - Харь газрын олзны эрдэнэсийг таалан таалан авдарлаж, хангинах мэсний харших дуунд дэлгэрэнгүй... Б.Энхтуяа. Туракина хатан;


2. [хуучирсан] Хүндэтгэвэл зохих хүний шарил, цогцсыг авдар дотор агуулах - Тэндээс олон онд жарган суусны хойно Лацагийн эцэг наснаас нөгчсөнд дэлгэрэнгүй... Молон тойн эхийн ач хариулсан судар;

3. [шилжсэн] Эд хөрөнгийг хуримтлуулж хураах: алт авдарлах (алт хураах, эд хөрөнгөө алт болгон хадгалах) - Алт мөнгө болгоод дэлгэрэнгүй... Т.Баасансүрэн. Өвөл., эд хөрөнгө авдарлах (эд хөрөнгөө хурааж хуримтлуулах);
4. [шилжсэн] Авдар мэт хэлбэртэй болгон баглах, боох - Тэгэхэд хэдэн эрчүүд эр шар сураар азаргыг авдарлаж хүлээд татан унагахад хэрхэн газар дэлгэрэнгүй...Д.Норов. Хөх сайрын чулуу.

эд хөрөнгө авдарлах

эд хөрөнгөө хурааж хуримтлуулах