эд хөрөнгө авдарлах

эд хөрөнгөө хурааж хуримтлуулах