АВДАРЛАМХАЙ

1. Авдарлах зантай;


2. [шилжсэн] Эд мөнгө хураах, нөөцлөх зуршилтай.