БААДУУ II

1. Тэнэгдүү марзан зан;


2. Хөөргөн сагсуу.

Ижил үг:

БААДУУ I

БААДУУ III