төмсний үрийн аж ахуй
төмс тарих тариалангийн үйлдвэрлэлийн салбар