арслангийн тор
арсланг байлгах саргар төмөр хэрэгсэл