ТОР III

тор хийх (хатуу юмны торчигнох чимээ гарах), цоож тор хийх (цоож тор гэж дуугарах) - дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТОР I

ТОР II

ТОР IV