АЧИРХАХ I

1. Ач, тус хүргэснээ ихэд бодох, түүгээрээ бахархах;


2. Ач хүү мэт ааш гаргах.

Ижил үг:

АЧИРХАХ II