ТАЛЦАХ

Тал болох, хоёр хэсэг болох, хоёр тал болж хуваагдах: талцан тоглох (хоёр тал болон тоглох), дэлгэрэнгүй...

талцан тоглох хоёр тал болон тоглох
талцан тэмцэлдэх үзэл бодол, үйл хэргээрээ хоёр талд хуваагдан тэмцэлдэх