ТАЛХИГДАЛ

Талхигдах үйлийн нэр, дарлал - Гамин, Бароны талхидалд орж Хүрээн дэх намын нөхөд сарнин явах, эсвэл нууц байдалд дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Хувьсгал танаа өчье.