ТАЛХИДАЛ

1. Талхидах үйлийн нэр;


2. [шилжсэн] Дарлах, мөлжих явдал - Лам, ноёд, хятадын цэргийн эрхтэн, дэлхийн капиталын гурван давхар талхигдалд орсон Монголын атар хээр талын дэлгэрэнгүй... Г.Пүрэв нар. Д.Сүхбаатарын үйл амьдралтай холбогдох баримт материалын эмхэтгэл.