ТАВЧДАХ

Нум сум харвах үед сум тээглэх, торох, орооцолдох.