ТААХАЙ I

Мал адгуусны тавгийн дээд залгаа яс, адууны туурайн доторх яс: таахай гэмтэх (амьтны тавгийн дээд дэлгэрэнгүй...

таахай гэмтэх амьтны тавгийн дээд залгаа яс гэмтэх
таахай сэнс хонь, ямааны таахайн хавтгай талыг нийлүүлэн утсаар боогоод хоёр талд нь сэнж гарган, эрчилж эргүүлэн татахад сэнс мэт эргэн дуу гаргадаг монгол үндэстний нэгэн зүйл тоглоом
Ижил үг:

ТААХАЙ II