таахай сэнс
хонь, ямааны таахайн хавтгай талыг нийлүүлэн утсаар боогоод хоёр талд нь сэнж гарган, эрчилж эргүүлэн татахад сэнс мэт эргэн дуу гаргадаг монгол дэлгэрэнгүй...