ТААМАГ

1. Хэрэг явдлыг барагцаалсан тойм: таамгаар явах (зүг чигээ тодорхой мэдэхгүйгээр багцаалан явах, дэлгэрэнгүй...


2. Юм үзэгдлийн зүй тогтол, шалтгаант холбооны тухай тааварласан бодомж, сэжиг: таамаг тайлагдах (хэрэг явдлын тухай битүү таамаглаж дэлгэрэнгүй...
таамгаар явах зүг чигээ тодорхой мэдэхгүйгээр багцаалан явах, очих газрынхаа байршлыг нарийн тодорхой мэдэхгүй баримжаалан явах
таамаг тайлагдах хэрэг явдлын тухай битүү таамаглаж байсан сэжиг тодорхой болох
битүү таамаг нөхцөл байдлын шалтгаант холбоонд үндэслэн сэтгэлдээ далд бодсон, зөв буруу нь батлагдаагүй сэжиг
сэжиг таамаг ~ таамаг сэжиг ямар нэг зүйлийн тухай түүний шалтгаант холбоонд үндэслэн тааварласан бодол
таамаг сэжиг ихэдвэл танил нөхдөөсөө хагацна бусдыг их хардвал найз нөхөргүй ганцаар хоцорно гэсэн санаа