таамаг тайлагдах
хэрэг явдлын тухай битүү таамаглаж байсан сэжиг тодорхой болох