ТААМНАЛ
/ бичиг /
1. Таавар, таамаг: таамнал төрөх (сэжиг, таавар төрөх);
2. Юмс үзэгдлийн зүй тогтолт (шалтгаант) холбооны тухай тааварласан шинжлэх ухаан хөгжих нэгэн хэлбэр.