таамгаар явах
зүг чигээ тодорхой мэдэхгүйгээр багцаалан явах, очих газрынхаа байршлыг нарийн тодорхой мэдэхгүй баримжаалан явах