сохор таавар
тодорхой баримтгүй, хийсвэрлэн таамагласан зүйл