СЭМҮҮН

Сэвүүн - Сувай адууг өндөр сэмүүн сэрүүн амьсгалтай газрын бэлчээр дагуулж салхидуулалгүй хариулж байх дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

Намрын сард бугын дуу урамдаж эхлэх өдөр

Сэмүүн болж буга урамдаж эхлэв.

Зочин 2019-08-08 18:40:05