СЭМХЭН

1. Дуу чимээ нэлээд аядуу, намуу: сэмхэн дуудах (нэлээн сэм байдалтай дуудах) - Бадрангуй нөхрөө дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., сэмхэн шивнэх (бараг хүн анзаарамгүй, маш сэм) - Энэ өвгөнд чинь ямар хөлс өгөх юм бэ? гэж эхнэр сэмхэн шивнэв. Б.Бааст. Алтайн цэцэг;


2. Далдуур, нууцаар: сэмхэн ажих (далдуур, маш сэм ажих), сэмхэн бэлтгэх (нууцаар, хүнд огт мэдэгдэлгүй бэлдэх), дэлгэрэнгүй...
сэмхэн дуудах нэлээн сэм байдалтай дуудах
сэмхэн шивнэх бараг хүн анзаарамгүй, маш сэм
сэмхэн ажих далдуур, маш сэм ажих
сэмхэн бэлтгэх нууцаар, хүнд огт мэдэгдэлгүй бэлдэх
сэмхэн зугтах хэнд мэдэгдэлгүй, нууцаар оргох
сэмхэн харах хэнд ч мэдэгдэлгүй нууцаар харах

сэмхэн бичих

нууцаар,хүнд огт мэдэгдэлгүй нууцаар бичих

Зочин 2017-01-26 19:32:26