СЭМЧИХ

1. Үс, ноос зэргийг байн байн сэмлэх: хялгас сэмчих (хялгас сэмлэх);


2. Бөс даавууны утаснаас ширхгээр нь сэмлэж авах.