СЭМЧҮҮЛЭХ

Үс, ноос зэргийг байн байн сэмлүүлэх: ноос сэмчүүлэх (ноос дахин дахин сэмлүүлэх).