СЭМЭХ

Хялгас ноос, хөвөн зэргийг ширхэгчлэн салгаж сэвсийлгэх, сэмлэх.