СЭН :

сэн хийх (хоромхон зуур сэн гэж үнэртэх), хамраар сэн хийх (хамарт хоромхон зуур дэлгэрэнгүй...

хамраар сэн хийх хамарт хоромхон зуур хүчтэй үнэртээд өнгөрөх
үнэртэй ус сэн хийх үнэртэй усны хурц үнэр хоромхон үнэртээд өнгөрөх
үнэр сэн хийх үнэр хоромхон зуур мэдрэгдээд өнгөрөх