СЭНДГЭНЭХ

Алиа хүний элдвээр инээж наадах, дэмий балай аашлах.