СЭНГЭНҮҮР

Сэнгэнэсэн байдалтай юм - Нэлээд уужимхан сэнгэнүүр салхитай ажээ. Л.Содов. дэлгэрэнгүй...