СЭМЭРХИЙДЭХ

Хэтэрхий сэмэрхий болох, сэмэрхий учир тохиромжгүйдэх.