СЭМҮҮХЭН

Нэлээн сэмүүн - Сэнсний цагаан үүл нь, салхиа даган нүүгээд холддог, сэмүүхэн зант авгай минь, аяндаа нүүгээд дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.