СЭГЭЭЛЭХ I

Сэгээ явдлаар явах.

Ижил үг:

СЭГЭЭЛЭХ II