СЭД II

Цаг мөчийг хэмжих хэрэгсэл, цаг: алт мөнгөн сэд зүүх (алт мөнгөн цаг зүүх).

Ижил үг:

СЭД I