СЭДГЭР

1. Толгой гэдгэр;


2. [шилжсэн] Ихэмсэг, ганагар.