СЭДЛЭГ II

Морь малыг муушаан хэлэх үг.

Ижил үг:

СЭДЛЭГ I