СЭДРЭХ

1. Яр, шарх, өвчин илаарьшиж байгаад дахих - Өөрийн эрхгүй эвшээлгэтэл хагарсан уруул минь дахин сэдэрч дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд., сэдрэн хувилах (шарх дахин өвчлөн газар авах), дахин сэдрэх (өвчин дахих, газар авах) - Гэтэл хавар болсон хойно сургагчийн арван хоёр шарх дахин сэдэрч байн байн ухаан алдах болсон тул буцахаас өөр аргагүй болжээ. С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд., хатги сэдрэх (хатги ужиграх, улам газар авах);


2. [шилжсэн] Хэрэг явдал дахин сөхөгдөн будлиантах: хэрэг сэдрэх (хэрэг явдал дахин сөхөгдөж будлиантах).

сэдрэн хувилах

шарх дахин өвчлөн газар авах

дахин сэдрэх өвчин дахих, газар авах
хатги сэдрэх хатги ужиграх, улам газар авах
хэрэг сэдрэх хэрэг явдал дахин сөхөгдөж будлиантах