СЭДРҮҮЛЭХ

Шархыг улам ихдүүлэх: өвчнөө сэдрүүлэх (өвчнөө улам хүндрүүлэх);


2. [шилжсэн] Хэрэг явдлыг дахин сөхөж будлиантуулах.