СЭД I

Маш хоромхон зуурын зав зай.

Ижил үг:

СЭД II