СЭГЭЛДЭЙ

1. Биеэ хааш яаш авч явах, хааш яаш ажиллах, хөдлөх байдал; 2. [цахар дэлгэрэнгүй... - Хуучин нийгэмд ядуу айлын хүүхдүүд дандаа сэгэлдэй хувцас өмсөж байлаа. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.