СЭГЭЭ II

Ухаа, самбаа: сэгээ гаргах (самбаа гаргах), сэгээ орох (ухаан орох, сэхээ

сэгээ гаргах самбаа гаргах
сэгээ орох ухаан орох, сэхээ авах
Ижил үг:

СЭГЭЭ I