СҮҮДЭР II
/ хүндэтгэл /

Нас: сүүдэр бага (а. Нас бага; б. Бусдад үзүүлэх эгэл нөлөө, сүр хүчин бага), нас дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (нас) - Таны байгуулсан гавьяа асар үлэмж нас сүүдэр биднээс ах байна, уулзалгүй удлаа. С.Удвал. Их хувь заяа., сүүдэр ташаарах ~ сүүдэр давхарлах ~ сүүдэр зэрэгцэх (ихэс дээдэс болон хүндтэй хүний жил орох), сүүдэр халих (нас нөгчих).

сүүдэр бага

а. Нас бага; б. Бусдад үзүүлэх эгэл нөлөө, сүр хүчин бага

нас сүүдэр нас
сүүдэр ташаарах ~ сүүдэр давхарлах ~ сүүдэр зэрэгцэх ихэс дээдэс болон хүндтэй хүний жил орох
сүүдэр халих нас нөгчих
Ижил үг:

СҮҮДЭР I

СҮҮДЭР III: