СҮҮДЭР III:

сүүдэр өвчин (хүний бие ба зарим эрхтний мэдрэл алдах өвчин).

Ижил үг:

СҮҮДЭР I

СҮҮДЭР II