СҮҮДЭРГҮЙ

Сүүдэр байхгүй - Одоо чамайг сүнс сүүдэргүй болгоно гэж хашхираад хоёр хацрыг нэг нэг алгадав. дэлгэрэнгүй...


2. Сүүдэр багатай - Их богд их хүчтэн өдөр бүр зүв зүгээр жарган нар сарыг өнгөрүүлэн, сайн болбоос дал наян жил амьдраад эцэст нь нэгэн өглөөний дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар.