СҮҮДЭРСЭГ

Сүүдэрт дуртай, сүүдэр дагамтгай: сүүдэрсэг ургамал (нарны гэрлийг хайхралгүй ургадаг хас, хатгуур дэлгэрэнгүй...