СҮҮДЭРТЭЙ

1. Сүүдэр сайтай, сүүдэр ихтэй - Жин халуун үдэд сүүдэртэй зөөлөн сайр газар тэмээгээ тогтоож амраах дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;


2. [шилжсэн] Муу: сүүдэртэй тал (муу тал).