СҮҮДЭРТЭХ II

Сүүдэр өвчин тусах.

Ижил үг:

СҮҮДЭРТЭХ I