СҮҮДЭРЛЭХ

1. Нар, гал зэргийн гэрэл бүхий юмны гэрэл илчийг халхлах;


2. Сүүдэр гаргаж сэрүүцэх;
3. [хуучирсан] Ихэс дээдсийн насны ой болох - Наян нэгний жил сүүдэрлэх. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж; дэлгэрэнгүй...
4. [хуучирсан] Гэрэл зураг авах.